Meble DEESKA.PL są niepowtarzalne, ponieważ każdy mebel wykonany jest z innego kawałka drewna, różniącego sie barwą, formą, rysunkiem słojów rocznych, anizotropią, wymiarami.

Sęki, pęknięcia, wszelkie potocznie uważane ubytki drewna powszechnie stanowiące wadę tego drewna, są w meblach deeska.pl ich zaletą oraz pięknym, nierozłącznym, naturalnym elementem każdej tarcicy.

 

Każdy mebel wykonany z naturalnej tarcicy pod wpływem wilgotności względnej powietrza oraz temperatury powietrza będzię pracował, co oznacza zmianę jego wymiarów. Drewno jest materiałem anizotropowym, higroskopijnym o niejednolitej i zmiennej budowie.

Mechaniczne i fizyczne właściwości drewna:

 Higroskopijność drewna - jest to zdolność do wymiany pary wodnej, między drewnem, a otaczającym powietrzem.Zależnie od wilgotności drewna oraz temperatury i wilgotności względnej powietrza, drewno oddaje lub pobiera parę wodną z otoczenia.

 Anizotropia drewna -drewno wykazuje różne właściwości w kierunkach stycznym, promieniowym i wzdłużnym.

 Kurczenie-jest to zmniejszenie wymiarów objętościowym drewna pod wpływem oddawania pary wodnej otoczeniu w przedziale higroskopijnym (od 0% do Punktu Nasycenia Włókien:)

 Pęcznienie- jest to zwiększenie wymiarów objętościowych drewna pod wpływem pobierania pary wodnej z otoczenia w przedziale higroskopijnym ( od 0% do Punktu Nasycenia Włókien)

 Paczenie- jest następstwem anizotropii skurczu w kierunku stycznym i promieniowym, tzn.  w zależności od tego z jakiej części kłody dany element pochodzi oraz od gatunku drewna, drewno nierównomiernie wysycha w danym elemencie.

 Pęknięcie - to rozerwanie drewna wzdłuż włókien spowodowane nierównomiernym i zbyt szybkim procesem wysychania drewna okrągłego oraz tarcicy.

 Gęstość drewna- jest to stosunek masy drewna do jego objętości wyrażona g/cm3 lub kg/m3 i zależna jest od gatunku drewna.

 Twardość- jest to opór, jaki drewno stawia ciałom w
niego wciskanym i zależy od gatunku drewna.
 Ścieralność- polega na zmianach zachodzących na powierzchni drewna pod wpływem tarcia.

 Barwa-  zależy od gatunku drewna, warunków klimatycznych oraz  siedliskowych w jakich to drzewo rosło. Zmienna pod wpływem promieniowania UV.

DREWNO

 

 Nie ma piękniejszego surowca od drewna, drewna, które stworzyła natura. Ukształtowała jego formę, barwę, poprowadziła słój roczny tak jak wiał wiatr, padał deszcz, czy świeciło słońce.

Słoje roczne tworzą najpiękniejszy obraz, niepowtarzalne, unikatowe dzieło sztuki...